Erstatning for Avedørelejrens standardfarve NCS S 4050-Y90R

Det har vist sig svært at for mange at finde den originale røde farve, som anvendes i Avedørelejren. Efter NCS systemet hedder farven NCS S 4050-Y90R. Den kan man ikke bare bestille i en malerforretning, men her er hjælpen: Evt. kan man via denne hjemmeside, Luxlak NCS Farve oversættelse, finde …

Ny affaldsordning i Avedørelejren

Bestyrelsen har netop startet en dialog med kommunen om en mulig ny fælles affaldsordning i Avedørelejren. Vi kan måske slå mange fluer med et smæk – de nuværende containere kan erstattes med nedgravede containere der ikke lugter og skal ikke renses fra tid til anden – endvidere bliver der frigjort …

Ny sti på Grønningen

Grundejerforeningen Avedørelejren har nu sikret gående langs Avedøre Tværvej på Grønningen Der er etableret en grussti på Grønningen langs Avedøre Tværvej, så gående kan færdes uden risiko fra de forbikørende biler. Se billederne