Om

Velkommen til Avedørelejren .

Den nye Avedørelejr blev bygget i årene 1911-1913 og kostede 678.997 kr. og 62 øre. Arkitekt Helge B. Møller var inspireret af tidligere dansk kasernebyggeri og havde foretaget indgående forstudier af specielt Kastellet.

Avedørelejren var som udgangspunkt kun beregnet til sommerbrug. Forholdene for soldaterne og deres officerer var dog væsentligt bedre end Paradislejrens, men betydeligt dårligere end hvad man ville forvente i dag. De 4 belægningsbygninger skulle hver huse et kompagni på 112 menige og 8 befalingsmænd.

Igennem årene husede Avedørelejren befæstningsartilleri, feltartilleri, Luftværnet og slutteligt Hærens Material- og Færdselsskole. Særligt i 1950´erne blev lejren udbygget betragteligt med bl.a. de gule bygninger, der bl. a. bestod af værkstedsbygninger. I 1961-63 blev der deusden bygget de såkaldte Rodney-haller i forbindelse med udstationeringen af luftværnsraketter.

Ved forsvarsforliget i 1992 blev det besluttet at Avedørelejren skulle nedlægges, da Hærens Materiel og Færdselskommando skulle nedlægges. Det skete i 1996 og d. 31/7 1996 rykkede hæren ud. Dog var der stadig bevogtning, så lejren ikke endte som et nyt Christania.

I 1999 købte Hvidovre Kommunen Avedørelejren på nær de gule bygninger. Prisen var 60 mio. kr., og planen var at skabe en levende by, hvor kultur, turisme, erhverv og boliger blev blandet. Avedørelejren er i dag næsten fuldt udbygget, og alle Helge B. Møllers bygninger er istandsatte og skaber nu skønne hjem for mange familier og rum for kulturelle aktiviteter.

Grundejerforeningen Avedørelejren

Grundejerforeningen Avedørelejren blev stiftet den 4. september 2001.

Grundejerforeningen medvirker til sikringen af områdets arkitektoniske værdier samt sikrer, at området udvikles, renholdes og vedligeholdes i overensstemmelse med de for området gældende bestemmelser og ejer i øvrigt alle fællesområder, som hører til Avedørelejren - undtagen overordnede veje og pladser, som ejes af Hvidovre Kommune.

Grundejerforeningen driver med start i 2016 et fælles beboerhus, som er beliggende i Avedørelejrens gamle Smedje.

Specielle aktiviteter på grundejerforeningens areal kan alene finde sted med grundejerforeningens godkendelse.