Husorden og udlejning

Husorden Lejevilkår

Husorden

 

 

Husorden for Beboerhuset Smedjen

smedjen

Husorden for Beboerhuset Smedjen (PDF format)

Velkommen

Smedjens Beboerråd i Avedørelejren byder brugerne af Smedjen velkommen og opfordrer til at passe på det som var det ens eget. Hermed tilstræbes, at vi får glæde af Smedjen i mange år fremover.

Visionen for Smedjen er at skabe rammerne for et sted hvor vi kan hygge os, være kreative alene eller med andre, udveksle viden og ideer, dyrke vores interesser, og måske danne relationer med andre i Avedørelejren. Man kan også bare hænge ud, få en sludder over en kop kaffe/the eller en skænk i Fredagsbaren.

God fornøjelse!

Smedjen er et sted for Lejrens børn og voksne:

 • hvor man kan arrangere fællesarrangementer for beboerne f.eks. filmaften, fodboldaften på storskærm, fællesspisning, loppemarked, bankospil, møder og udvalgsarbejde, osv.
 • hvor beboerne kan være tovholder/formand for faste aktiviteter f.eks. cykelværksted, syning, yogahold, korsang, gymnastik osv.
 • hvor man kan arrangere fællesaktiviteter i forbindelse med højtiderne o.a.
 • som beboerne i Avedørelejren kan leje til private arrangementer og fester
 • som alle i Avedørelejren har adgang til, og kan anvende indenfor åbningstiderne (se nedenfor)

Administration af Smedjen

Smedjen drives af en gruppe frivillige beboere i Avedørelejren: Smedjens Beboerråd.

Smedjens Beboerråd står for: 

 • kalender for aktiviteter i Smedjen og annoncering til beboerne om disse
 • praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og aftaler med brugere
 • opsyn med brug af bygningen, herunder oprydning, rengøring og evt. skader på bygning og inventar
 • at distribuere kode til brugere
 • at løse diverse ad hoc opgaver i forbindelse med driften
 • at opsætte betingelser for at anvende Smedjen til private arrangementer
 • at udføre praktiske opgaver i forbindelse med overtagelse og aflevering af lejemålet
 • opgaver i forbindelse med evt. forsikringssager
 • at tage imod henvendelser fra beboere vedr. fejl og mangler, gode forslag og ideer 

Ved udlejningen sørger Smedjens Beboerråd for:

 • at fremsende reglerne for brug af huset til lejeren.
 • at fremsende lejekontrakt til lejer
 • at lejeren skriver under på lejekontrakt samt vilkår for at leje er læst og accepteret.

Generelle regler

Som bruger af Smedjen, skal der altid udvises respekt for lokalerne og dets omgivelser. Det er vigtigt at vi alle udviser fleksibilitet i forbindelse med brugen, så vi hjælpes ad med at få tingene til at fungere. Hvis det opleves, at noget ikke fungerer, eller I er kommet til at ødelægge noget, sender I hurtigst muligt en mail til smedjenbook@avedorelejren.dk

Børn under 14 år, må kun opholde sig i Smedjen, ifølge med en voksen.

Åbning og aflåsning af Smedjens hoveddør og tilslutning af alarm.

Aflåsningen er etableret via en elektronisk kodelås. Koden er på 4 tal der skal indtastes på panelet. Denne kode udskiftes med jævne mellemrum.

Det er vigtigt , at vi alle føler et ansvar for, at koden ikke udleveres til andre end beboerne i Avedørelejren.

Åbningstider

10-22 på alle dage (man – søn)

Oprydning og rengøring

Alt til rengøring (klude, sæbe, spande, kost m.v.) findes i teknikrummet ved siden af toiletterne.

Daglig brug af huset:

I løbet af dagen sørger man for at rydde op efter sig, sætte service på plads, tørre borde af, fjerne skrald, og feje ved behov. Det er aktivitetsgruppernes forkvinder/-mænds ansvar, at efterlade aktivitetsrummet i ordentlig/ryddelig stand.

Som afslutning på dagen skal skraldespanden tømmes og gulvet fejes. Generelt skal vi holde huset lækkert! Tænk på de næste! Efterlad huset som du selv ønsker at modtage det.

Ved leje af festlokale: Se nærmere på www.avedorelejren.dk under Beboerhus

Rengøring: Smedjens Beboerråd sørger for en obligatorisk rengøring af huset hver anden uge,.

Booking af lokale

Festlokale: Booking af festlokale sker på Avedørelejrens hjemmeside www.avedorelejren.dk under fanen "Beboerhuset Smedjen". For at kunne booke lokalet, skal du først registrere dig (se nærmere på hjemmesiden). Hvis du ikke har mulighed for at tilgå hjemmesiden, kan du sende en mail til smedjenbook@avedorelejren.dk

Lokaler til andet brug: Se nærmere på www.avedorelejren.dk under Beboerhuset

Rygepolitik

Rygning er forbudt i beboerhuset, men tilladt udenfor ved hovedindgangen. Benyt venligst de opstillede askebægre.

Støj – musikanlæg/brug af maskiner

Generelt ved den daglige brug af Smedjen, er det vigtigt at være opmærksom på støjniveauet, så det ikke er til gene for naboerne til Smedjen. Vær ekstra opmærksom når der spilles musik og anvendes maskiner o.lign.. Ved brug af fælleslokalet, se "Vilkår for udlejning af festlokale" på www.avedorelejren.dk under "Private arrangementer"

Vinduer og døre

Kun vestvendte vinduer og døre må åbnes for udluftning/ventilation. Efter kl. 21 skal de holdes lukket.

Husdyr

Husdyr af enhver art må ikke opholde sig i Smedjen.

Møbler og andet inventar

Det er ikke tilladt at flytte indendørsmøbler fra Beboerhuset Smedjen udenfor.

Af hensyn til naboer er ophold udenfor kun tilladt mellem Smedjen og Badeanstalten.

Ris/ros og klager

Smedjens Beboerråd vil gerne have kontakt med brugerne af Smedjen, og modtager derfor meget gerne ris, ros og generelt forslag til nye ideer. Hvis I har klager angående støj, er det vigtigt at I henvender jer så hurtigt som muligt til beboerraad@avedorelejren.dk

Misligholdelse

Hvis en bruger af Smedjen ikke respekterer ovenstående husorden, kan Smedjens Beboerråd og Grundejerforeningen udelukke vedkommende for fremtidig brug. En eventuel karantæne eller udelukkelse erstatter ikke bestyrelsens eventuelle  tilgodehavende fra beboeren.

Brugen af Smedjen

Anvendelse af Smedjen, dens faciliteter, dens værktøj/maskiner, deltagelse i aktiviteter osv., sker på eget ansvar. Hverken Grundejerforeningen eller Smedjens Beboerråd kan drages til ansvar.

Skader på inventar og bygninger

Opstår der skader på inventar - herunder hårde hvidevarer, sanitet og installationer - samt på bygninger, skal dette straks meldes til Beboerrådet. Det er ikke tilladt, selv at forsøge reparation udover det akutte for at forhindre yderligere skader. Anmeldelse skal ske til smedjenbook@avedorelejren.dk

 

 

Venlig hilsen

Smedjens Beboerråd

Lejevilkår

Der gælder forskellige vilkår for leje af Smedjens faciliteter. Vilkårene fremgår nedenfor. Bemærk, at det kun er beboere i Avedørelejren, der kan leje Smedjen til egne arrangementer