Velkommen til Grundejerforeningen Avedørelejren

Om Grundejerforeningen og hjemmesiden "avedorelejren.dk" (opdateret 14/6-2024)

Denne hjemmeside tilhører Grundejerforeningen Avedørelejren (ofte forkortet til GRAVL). Den er for alle, både beboerne og folk eksternt, der ønsker at finde informationer om Avedørelejren i mange sammenhænge.

Her kan man finde information om GRAVL. Se hvem hvad der hører ind under GRAVL område. Se hvilke ejerforeninger og andelsforeninger der hører til i GRAVL. Her kan man se hvem der er medlem af Grundejerforeningens bestyrelse, se GRAVLs vedtægter mm. Nogle sider er dog "låst" og kan kun tilgås af registrerede beboere.

Avedørelejren rummer 14 andels- og ejerforeninger med over 300 boliger. Herudover ejer Hvidovre kommune 15 ejendomme i Avedørelejren. De benyttes til daginstitution, vandrehjem, uddannelsesinstitutioner, cirkusmuseum, lokalhistorisk arkiv, beboerhus, samt andre kultur og fritidsaktiviteter. Desuden er der i Avedørelejren store områder med store træer, grøn beplantning og masser af græsarealer. Dette gælder især Grønningen der ligger mellem Fægtesalsvej, Filmbyen og Avedøre Tværvej ud mod Avedøresletten og Quark.

Grundejerforeningen Avedørelejren blev stiftet den 4. september 2001.

Grundejerforeningen medvirker til sikringen af områdets arkitektoniske værdier samt sikrer områdets udvikling i overensstemmelse med de for området gældende bestemmelser og ejer i øvrigt alle fællesområder, som hører til Avedørelejren - undtagen overordnede veje og pladser, som ejes af Hvidovre Kommune. Grundejerforeningen varetager også driften og vedligeholdelsen af alle GRAVLs fællesarealer.

Grundejerforeningen driver med start i 2016 et fælles beboerhus, som er beliggende i Avedørelejrens gamle Smedje.

Større aktiviteter på grundejerforeningens areal må kun finde sted med grundejerforeningens godkendelse.

Ønsker man at flytte til Avedørelejren er der ingen central registrering eller anden form for salgsopgørelser fra GRAVL’s side. Her må man selv undersøge og kontakte de enkelte ejer- og andelsboligforeninger der er i Grundejerforeningen Avedørelejrens regi.