Ekstraordinær generalforsamling om Beboerhus 12. januar 2016

 

 

Information til ekstraordinær generalforsamling
i Grundejerforeningen Avedørelejren
om Beboerhus

Først og fremmest vil vi i Grundejerforeningen ønske dig et rigtigt Godt Nytår.
Som du måske ved, er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen. Den afholdes i Auditoriet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre
tirsdag d. 12. Januar 2016 kl. 19.00
Der er kun 1 reelt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, som der skal stemmes om:
  • Beslutning om indgåelse af lejekontrakt med Hvidovre Kommune om Smedjen til anvendelse af beboerlokale

Da vi endnu ikke har modtaget udkast til kontrakt kan vi ikke beslutte ovenstående på et oplyst grundlag.

Derfor vil beslutningen på generalforsamlingen få til formål at:

  • Beslutte at give Grundejerforeningens bestyrelse mandat til at fortsætte sine forhandlinger med Hvidovre Kommune om betingelserne for leje af Smedjen til beboerhus i Avedørelejren.
Den endelige beslutning om, hvorvidt en lejekontrakt underskrives med Kommunen vil tidligst ske på den ordinære generalforsamling i april 2016. Det vil derfor på nuværende tidspunkt ikke have nogle økonomiske følger at stemme “ja” til et forslag. Omvendt er fortsatte forhandlinger med kommunen tidsspilde, såfremt der ikke er opbakning blandt beboerne til et kommende beboerhus.

Da det er formand/bestyrelse i de enkelte foreninger, der stemmer på vegne af beboerene, bedes du derfor tage stilling til ideen om et beboerhus, da der er behov for en kraftig opbakning fra brugerne af et beboerhus for at få det til at fungere.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive nedsat en Styre-/Ide-gruppe, som får til opgave at definere og implementere rammerne for et fremtidigt beboerhus.

Derfor opfordres de beboere i Avedørelejren, der kunne have lyst til at starte diverse aktiviteter i et kommende beboerhus til at deltage i generalforsamlingen – dog uden stemmeret. P.t. er der forslag til følgende overordnede grupper i beboerhuset

  • sociale aktiviteter
  • kulturelle aktiviteter
  • private aktiviteter (fester dog kun til kl. 21 af hensyn til de nærvedliggende boliger)
  • bevægelsesaktiviteter
endvidere er der forslag om etablering af et værksted til fælles brug.
Til belysning af emnet vedhæftes følgende, som du er meget velkommen til at videreformidle andre i din forening, som måske ikke modtager nyhedsbrevet (tryk på titlen for at se dokumentet):
  1. Den oprindelige indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling
  2. Forslag fra beboere til aktiviteter i beboerhuset efter åbent hus arrangement
  3. Referat af møde I i den midlertidige nedsatte styregruppe til et beboerhus
  4. Referat af møde II i den midlertidige nedsatte styregruppe til et beboerhus
Vi håber på et stort fremmøde d. 12/1.
På bestyrelsens vegne
Leif Sommerdal
Formand for Grundejerforeningen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.