Generalforsamling i EF Messegården

Hvornår

20/03/2018    
19:30 - 22:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Mødelokale Pejsestuen
Østre Messegade 5, Avedørelejren, Hvidovre, DK, 2650

Indkaldelse til generalforsamling i Messegården onsdag den 20. marts 2018

Til alle beboer i Messegården

Kære alle.

Hermed indkaldelse til vores generalforsamling onsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30 i vores beboerhus i mødelokale Pejsestuen.

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal være formanden (Werner Sperschneider, Østre Kvartergade 6a) i hænde senest mandag d. 27. februar 2018 jf. vedtægterne.

Senest 8 dage før generalforsamlingen (13. marts 2018) udsendes endelig dagsorden, årsregnskab for 2017 og budget for 2018.

Alle forslag bør være skriftlige og, om muligt, belyse formål, fordele/ulemper, økonomi samt tids- og materielforbrug ved forslaget. Gerne med en overskuelig skitse.

Bemærk, at forslag der ikke er optaget på dagsordenen, ikke kan sættes til afstemning!

Venligst meld tilbage hvis I planlægger at deltage!

På bestyrelsens vegne

Werner Sperschneider, Østre Kvartergade 6a, M 7179 1400
wsperschneider@gmail.com

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne begivenhed.