Besøg Avedørelejrens (måske) nye beboerhus søndag den 28 september 2014 kl 12-14

Der afholdes åbent hus i Smedjen søndag den 28 september kl 12-14. Grundejerforeningen Avedørelejren er i forhandling med Hvidovre Kommune om at leje sig ind i den gamle Smedje, Østre Messegade 5. Smedjen har stået tom i et par år efter at have været udlejet til Zentropa Works. Det er …

Ny bænk på Grønningen

Grundejerforeningen Avedørelejren har opsat en ny bænk på grønningen. Bænken er lavet af Hvidovre Produktionsskole, og vi forventer, at den vil blive brugt flittigt af såvel hundeluftere samt andre motionister, som får behov for et lille hvil – samtidig kan udsigten til lejren nydes.

Ny affaldsordning i Avedørelejren

Bestyrelsen har netop startet en dialog med kommunen om en mulig ny fælles affaldsordning i Avedørelejren. Vi kan måske slå mange fluer med et smæk – de nuværende containere kan erstattes med nedgravede containere der ikke lugter og skal ikke renses fra tid til anden – endvidere bliver der frigjort …

Ny sti på Grønningen

Grundejerforeningen Avedørelejren har nu sikret gående langs Avedøre Tværvej på Grønningen Der er etableret en grussti på Grønningen langs Avedøre Tværvej, så gående kan færdes uden risiko fra de forbikørende biler. Se billederne